Olimp
Olimp
ulica Vjekoslava Kovača, broj 11. Otvoren u Maju 2014 godine.
Zvezdara
Zvezdara
ulica Hajduk-Stankova broj 2. Učiteljsko naselje,
Mirijevo
Mirijevo
ulici Šejkina, broj 21a. u sklopu Sedme Beogradske gimnazije.

Olimp, ulica Vjekoslava Kovača, broj 11.

Nalazi se na Zvezdari u sklopu sportskorekreativnog centra OLIMP, gornji ulaz iz ulice Milana Rakića.

DO 16H16-17h17-18h18-19h19-20h20-21h21-22h22-23h23-24h
PONEDELJAKloptaclosexclosexloptaclosexclosexlopta
UTORAKloptaclosexclosexloptaclosexclosexclosexclosex
SREDAloptaloptaloptaclosexloptaclosexclosexlopta
ČETVRTAKloptaclosexclosexclosexclosexclosex
PETAKloptaloptaloptaloptaclosexclosexclosexlopta
SUBOTAloptaloptaclosexloptaloptaloptaloptalopta
NEDELJAloptaloptaloptaloptaloptaloptalopta

lopta – slobodni termini

closex zauzeti temini

Zvezdara, ulica Hajduk Stankova, broj 2.

Balon za fudbal Bubamara se nalazi na opštini Zvezdara, kod Građevinsko-tehničkeškole.

DO 16H16-17h17-18h18-19h19-20h20-21h21-22h22-23h23-24h
PONEDELJAKloptaloptaclosexclosexloptaclosexclosexlopta
UTORAKloptaloptaclosexclosexclosexloptalopta
SREDAloptaloptaclosexclosexclosexclosexlopta
ČETVRTAKloptaclosexloptaloptaclosexclosexloptalopta
PETAKloptaloptaclosexclosexclosexloptaloptalopta
SUBOTAloptaloptaclosexclosexloptaloptaloptaloptalopta
NEDELJAloptaloptaloptaloptaloptaclosexclosexloptalopta

lopta – slobodni termini

closex zauzeti temini

Mirijevo, ulica Šejkina, broj 21a.

Nalazi se u naselju Mirijevo u sklopu Sedme Beogradske gimnazije u ulici Šejkina, broj 21a.

DO 16H16H17H18-19h19-20H20-21H21-22H22-23H
PONEDELJAKclosexclosexclosexloptaclosex
UTORAKclosexclosexclosexclosexclosexclosexlopta
SREDAclosexclosexclosexloptaloptaclosexloptalopta
ČETVRTAKclosexclosexclosexclosexclosexclosexclosex
PETAKclosexclosexclosexloptaclosexclosexclosexlopta
SUBOTAloptaloptaloptaclosexclosexclosexloptalopta
NEDELJAloptaloptaloptaloptaloptaloptaloptalopta

lopta – slobodni termini

closex zauzeti temini

Visit Us On Facebook