Daily Archives: | децембар 24th, 2014

Olimp, ulica Vjekoslava Kovača, broj 11.

Nalazi se na Zvezdari u sklopu sportskorekreativnog centra OLIMP, gornji ulaz iz ulice Milana Rakića.

DO 16H16-17h17-18h18-19h19-20h20-21h21-22h22-23h23-24h
PONEDELJAKloptaloptaclosexclosexclosexclosexclosexloptalopta
UTORAKloptaloptaclosexclosexclosexclosexclosexloptalopta
SREDAloptaloptaloptaloptaclosexclosexclosexloptalopta
ČETVRTAKloptaclosexclosexclosexclosexclosexclosexloptalopta
PETAKloptaloptaloptaloptaloptaclosexclosexloptalopta
SUBOTAloptaloptaclosexloptaclosexloptaloptaloptalopta
NEDELJAloptaloptaclosexclosexclosexclosexloptaloptalopta

lopta – slobodni termini

closex zauzeti temini

Zvezdara, ulica Hajduk Stankova, broj 2.

Balon za fudbal Bubamara se nalazi na opštini Zvezdara, kod Građevinsko-tehničkeškole.

DO 16H16-17h17-18h18-19h19-20h20-21h21-22h22-23h23-24h
PONEDELJAKloptaloptaclosexclosexloptaclosexloptaloptalopta
UTORAKloptaloptaloptaclosexclosexloptaclosexloptalopta
SREDAloptaloptaclosexclosexclosexclosexclosexloptalopta
ČETVRTAKloptaclosexloptaloptaloptaclosexclosexloptalopta
PETAKloptaloptaclosexclosexclosexclosexloptaloptalopta
SUBOTAloptaloptaloptaloptaloptaloptaloptaloptalopta
NEDELJAloptaloptaloptaloptaloptaloptaloptaloptalopta

lopta – slobodni termini

closex zauzeti temini

Mirijevo, ulica Šejkina, broj 21a.

Nalazi se u naselju Mirijevo u sklopu Sedme Beogradske gimnazije u ulici Šejkina, broj 21a.

DO 16H16H17H18-19h19-20H20-21H21-22H22-23H
PONEDELJAKloptaloptaloptaloptaloptaclosexloptalopta
UTORAKloptaloptaloptaclosexclosexclosexloptalopta
SREDAloptaloptaloptaloptaclosexclosexloptalopta
ČETVRTAKloptaloptaloptaclosexclosexclosexloptalopta
PETAKloptaloptaloptaloptaloptaclosexloptalopta
SUBOTAloptaloptaloptaclosexclosexclosexloptalopta
NEDELJAloptaloptaloptaloptaloptaloptaloptalopta

lopta – slobodni termini

closex zauzeti temini

Visit Us On Facebook