Olimp, ulica Vjekoslava Kovača, broj 11.

Nalazi se na Zvezdari u sklopu sportskorekreativnog centra OLIMP, gornji ulaz iz ulice Milana Rakića.

DO 16H16-17h17-18h18-19h19-20h20-21h21-22h22-23h23-24h
PONEDELJAKloptaloptaclosexclosexclosexloptaclosexclosexlopta
UTORAKloptaloptaclosexclosexclosexclosexclosexclosexlopta
SREDAloptaloptaclosexloptaclosexclosexclosexloptalopta
ČETVRTAKloptaloptaclosexclosexclosexclosexclosexloptalopta
PETAKloptaloptaloptaclosexclosexclosexclosexclosexlopta
SUBOTAclosexclosexclosexclosexloptaloptaloptaloptalopta
NEDELJAloptaloptaloptaloptaclosexloptaloptaloptalopta

lopta – slobodni termini

closex zauzeti temini

Ostavite komentar ili postavite pitanje:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Visit Us On Facebook